Fuchsie Třešť

Marie Mouricová, Třešť u Jihlavy, mouricova.trest@seznam.cz

Novinky

Něco o fuchsiích

Zálivka - hnojení

Čerstvě vysazené rostliny jakékoli velikosti musí být obezřetně zalévány. V tomto stádiu, než se rostliny dobře ujmou, je vhodnější časté rosení listů, než riskovat přelití půdy a zničení vyvíjejících se kořenů.

V časném jaru, než mohou být ventilace pravidelně otevřeny, rostliny lépe rostou v sušším prostředí než je obvyklé, jinak budou slabé s tenkými výhony.

Velmi častou příčinou úhynu rostlin fuchsií je kritické zavadnutí z nedostatku vláhy, při kterém dochází i k poškození kořenového vlášení. Při následné neúměrné zálivce, kdy kořeny nejsou schopny přijímat pro rostlinu potřebné množství vody, dochází často k přemokření a definitivnímu úhynu. V tomto případě je rada obtížná. Záchranou může být bezprostřední redukce listové plochy, přenesení rostliny do stínu, rosení a velmi opatrná zálivka.

V horkém počasí je obtížné dobře prokořeněné fuchsie přelít. Která rostlina a jak vydatně by měla být zalita, nemůže být přesně popsáno, ale půdní povrch by měl být suchý nebo zasychající a zalití by mělo být trochu dříve, než rostlina začne vadnout z nedostatku vody. Tento bod se brzy naučí zkušeností a závisí z velké části na počasí a vyzrálosti rostliny. Rostlina může příležitostně jen lehce vadnout z nedostatku vody. Mírný nedostatek vody neuškodí tolik, co trvalé přelévání. Řádně neprokořeněné fuchsie nemůžeme ponechat ani dočasně v podmisce s vodou.

Jestliže fuchsie byly nedávno přesazeny nebo vysazeny, nebudou potřebovat hnojit. Ale jakmile kořeny prorostly okolo boků a dna květináče, rostliny by měly být buď přesazeny do větších květináčů nebo přihnojeny. Obecně hnojivo, které může být přidáno do vody, je výhodnější. Odlišná forma hnojiva může být použita kdykoliv v souladu s měnícími se podmínkami počasí, ročního období nebo změnou v umístění rostliny.

Hnojivo by mělo být přidáno do zálivkové vody přibližně při každém pátém zalévání. V létě by se mělo hnojit každý pátý den, nebo častěji, jestliže rostliny zaléváme více než jedenkrát denně.

V zimě bude frekvence zalévání pravděpodobně klesat přibližně k týdenním intervalům, tak i hnojení by mělo být prováděno jedenkrát za 5 až 6 týdnů nebo dokonce vůbec ne v souladu s konkrétní teplotou, která je po ten čas udržována. Rostliny, které jsou uloženy v dormantním stavu - stadiu úplného klidu při nízké teplotě, nepotřebují hnojení vůbec.

Nezáleží na tom, která značka hnojiva je použita, ale je velmi důležité znát kolik a jak často hnojit. Vyšší hnojení draslem bude zpevňovat růst. Této schopnosti může být výhodně využito v časném jaru, aby se zabránilo příliš měkkému růstu výhonů, který je způsobený nedostatkem světla a sla- bým větráním. V létě, když kvetení je na dobré cestě, bude bylinný růst pomalu klesat a dočasná změna k vyššímu hnojení dusíkem pomůže stimulovat růst a zajistí průběžnou tvorbu květů. Jestliže máte pochyby o výběru konkrétního hnojiva, poraďte se s obsahem prvků, který je uveden na obalu hnojiva. Jestliže složení ukazuje, že obsahuje více drasla (K2O) než dusíku (N), považujeme jej za draselné hnojivo. Jestliže obsahuje více dusíku (N) než drasla (K2O), považujeme jej za dusíkaté hnojivo.

Také jsou patentovány tablety, válečky a hnojivé rohože, které mohou být použity místo hnojivých roztoků a pro všechny případy by měla být doporučení výrobců pečlivě sledována. Jestliže množství hnojiva je příliš velké, nebo jestliže rostliny jsou hnojeny příliš často, kořeny budou poškozeny, čímž způsobí slabý růst nebo dokonce uhynutí rostlin.

Odrůdy bíle kvetoucí je nejlépe udržovat dobře vyhnojené a stíněné. U hladovějících rostlin rostoucích na plném slunci budou často normálně čistě bílé květy měnit barvu do bělorůžové.
Žádné komentáře
 
mouricova.trest@seznam.cz